קרן גידור מה היא?

קרן גידור, היא גוף המתאגד לרוב כשותפות מוגבלת, לצורך השקעה של פרטים למען השגת רווח משותף.
הקרנות אינן  נסחרות בבורסה לני"ע.

מטרתה של קרן גידור היא להשיג תשואה ללא תלות מובהקת בתנאי השוק.
כשמה כן היא, מגדרת ושומרת על ההשקעה, ע"י אסטרטגיות השקעה מתוחכמות ויכולת לייצר תשואה חיובית בשוק עולה ויורד.

רוב קרנות הגידור, מנוהלות על בסיס אסטרטגיות השקעה ספציפיות והן מוגדרות כהשקעה
"אלטרנטיבית",  שנועדה להגן על תיקי השקעות מאי ודאות בשוק. בניגוד למניות ואגרות חוב המוגדרות כהשקעה מסורתית.

לאורך זמן משקיעים חפשו דרכים למקסם את רווחים תוך מזעור סיכונים.
אחת האפשרויות לכך היא, בהשקעות אלטרנטיביות שמנסות לצמצם הפסדים ולשמר את ההון.

תשואת תיק המורכב  שליש מניות, שליש אג"ח ושליש קרנות גידור, לעומת תיק המורכב  60% אג"ח ו – 40% מניות:

Screen Shot 2013-02-27 at 11.44.56 AM