ניהול סיכונים
  • בקרה מרכזית על חשיפות הקרן Online, באמצעות מערכות ממוחשבות, המייצרות התראות בזמן אמת, אצל מנהל ההשקעות הראשי ומנהל הסיכונים.
  • "בקרת שפיות" לגבי כל טרייד וטרייד. אין מערכות ממוחשבות הפועלות באופן עצמאי, אלא ביצוע אנושי ע"י סוחרים מנוסים.
  • אסטרטגיות מסחר באפיקים שונים, בעלי מתאם שלילי, המגדרים זה את זה.
  • אסטרטגיות מסחר מגוונות, המתאימות למצבי שוק משתנים, לרבות שווקים במשברים.
  • בטא נמוכה מאוד לשווקים, השואפת לאפס בטווח הארוך.

תרשים ניהול סיכונים