מחקר

 

מתוך מחקר שנכתב בשנת 2002 ע"י פרופ' הארי קאט, בו הוא סקר את השלכות הוספת קרנות גידור בכלל וקרנות גידור
באסרטגיית  Managed Futures, בפרט, לתיק השקעות מסורתי.

הוא גילה תוצאות מרשימות במיוחד, בבודקו את השנים 1994 עד 2001.
התוצאות הבהירו כי הוספת קרנות גידור (בשילוב של קרנות שונות כשמחציתן קרנות "ניהול מדדים")
משפרות את התשואה הכללית שהתיק מניב וכן מורידות את סטיית התקן (כלומר את הסיכון!), ללא תופעות לוואי.

על בסיס מחקרו זה, נבדקו בהמשך, עפ"י אותם פרמטרים, נתונים לגבי השנים 2001 עד 2011 והסתבר כי תוצאות
מחקרו תקפות באותה מידה, גם עבור שנים אלו!

REVISITING KAT’S MANAGED FUTURES AND HEDGE FUNDS A MATCH MADE IN HEAVEN
Thomas N. ollinger

September 2012, Working Paper:

"Adding Hedge funds such as, Managed futures, to the traditional portfolios, of Stocks and Bonds will reduce
the portfolio's standard deviation (Volatility), to a greater degree and more quickly Managed futures achieved
this without the negative side effect of increased tail risk than did hedge funds, and increase returns.
He concluded that the most desirable results were obtained by combining both managed futures
and hedge funds with the traditional portfolios."

mehkar