יתרונות קרנות גידור ותוצאות לאורך זמן

לקרנות הגידור יתרונות רבים על פני קרנות הנאמנות.
שכר המנהלים הצמוד ברוב המקרים להצלחת הקרן מבטיח שאינטרס המשקיעים הוא גם האינטרס של המנהל.
למנהל הקרן ישנה גמישות כמעט אבסולוטית בקביעת תמהיל ההשקעות של הקרן.
בניגוד לקרנות הנאמנות שמחויבות לתמהיל ההשקעה שפורסם בתשקיף הקרן,
לדוגמא – קיימות קרנות נאמנות המשקיעות במניות גם בתקופות של ירידות בבורסה.

קרנות גידור מייצגות סגנון השקעה ייחודי. יעדי ההשקעה שלהן והאסטרטגיות בהן הן נעזרות, שונים מאוד מאלה של קרנות הנאמנות המסורתיות.
חלק מהאסטרטגיות בהן נוקטות הקרנות, הן ייחודיות הנבנות באמצעות אלוגריתמים מתמטיים וסטטיסטיים מורכבים, המוכרים בשמם כ"הנדסה פיננסית".
בין טכניקות ההשקעה של קרנות הגידור ניתן למנות שימוש בארביטראז', מינוף, מכירה בחסר, שימוש בנגזרים,
ועוד שיטות גידור אחרות בניסיון להשיג את יעדיהן תוך הקטנת הסיכון בכל מצב שוק.

תשואות אפיקים שונים לאורך 18 שנה. (מדד קרנות גידור, מדד מניות עולמי, מדד אגרות חוב עולמי ומדד סחורות)
213215