תנאי שימוש

תנאים כללים לשימוש באתר

בעת גישה אל האתר הזה, אתה מאשר את הסכמתך והבנה של התנאים הבאים של שימוש ללא מגבלות או סייגים. אנא קראו תנאים אלה בעיון לפני השימוש באתר זה. אתר זה מוצע לך בהתניה לקבלתך, ללא שינוים, את התנאים וההודעות הכלולים במסמך זה. השימוש שלך באתר זה מהווה את הסכמתך לכל תנאים, ההתניות והודעות. [קריפטוניט] ("קריפטונייט") שומרת לעצמה את הזכות, ורשאי בכל עת, לשנות את התנאים והערות אשר תחתיהן אתר זה מוצע. הנכם מחויבים בכל עדכונים ולכן צריך מעת לעת לבקר בדף זה כדי לבדוק את התנאים הנוכחיים ובתנאים שבם הנכם מחויבים. אזכור של קריפטוניט ייחשב לכלול [קריפטוניט] וכל הגוף הקשור אליה.
אתה מכיר בעובדה כי התוכן של אתר זה הוא למטרות כלליות, לידיעה בלבד ואינו מיועד למהווה הצעה למכור או לקנות ניירות ערך או הבטחה לבצע או לבקש עסק, ולא ניתן לסמוך עליו בהקשר לכל הצעה או מכירה של ניירות ערך.הצעה או שידול תיעשה רק בהתאם לדיני ניירות ערך רלוונטיים, באמצעות מזכר סופי הנפקה פרטית, הסכם מנוי ומסמכים אחרים הקשורים ביחס להזדמנות השקעה מסוימת, ותהיה כפוף לתנאים כלולים במסמכים כאלה, כולל את הכישורים הנדרשים כדי להיות משקיע.
מידע באתר זה אין להסתמך עליו לצורך עשיית עסקים, השקעה או החלטות אחרות או משמש כתחליף להתייעצות עם יועציה המקצועיים.
כל נתוני ביצוע צוטטו באתר זה מייצג את ביצועי עבר ואינו ערובה לתוצאות עתידיות.הערך של השקעה עלול ליפול, כמו גם עלייה. עיקרי משקיע אינו מובטח, ומשקיעים עשויים שלא לקבל את מלוא סכום הקרן שלהם בזמן של גאולה אם ערכי נכס נפלו.
המידע הניתן באתר זה הוא להיות מסופק על בסיס "הכמות שהוא" בסיס ללא אחריות מכל סוג שהוא. קריפטונייט אינו מתחייב כי המידע באתר הוא מדויק, אמין, נוכחית או נכון, שהאתר הזה יהיה זמין בכל עת או למיקום מסוים או שהאתר הזה הוא נקי מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. השימוש שלך באתר זה ושימוש או הסתמכות על כל החומרים עליו הוא אך ורק על אחריותך בלבד.
אתה מסכים שהשימוש באתר אינטרנט זה, תנאים אלו וכל מחלוקת הנוגעת לכל אחד מהם שלך יהיה כפוף בכל הדבר ועניין על פי דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לאמור לעיל, ייושבו אך ורק בבתי המשפט החלים ממוקמים במחוז המרכז, ישראל.